Miss & Mister Deaf World Miss & Mister Deaf Europe Miss & Mister Deaf Asia

Finanční fond

V roce 2011 v měsíci září,byl pod patronací světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe, založen finanční B. účet, pro sluchově postižené děti ve světě, na podporu jejich výuky znakového jazyka. Tento založený finanční účet, bude každoročně do budoucna finančně podporovat a vysílat učitelé znakového jazyka, do různých států ve světě, ve kterých bude pořadatel světových soutěží spol. MISS DEAF s.r.o, a nově založená spol.MISS DEAF WORLD & EUROPE s.r.o, každoročně zajišťovat pro sluchově postižené děti, výuku znakového jazyka a dále bude pro tyto sluchově postižené děti ve světě, také zajišťovat odbornou literaturu pro výuku znakového jazyka. Od roku 2011, bude každoročně pořadatel světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe spol. MISS DEAF s.r.o, a MISS DEAF WORLD & EUROPE s.r.o, vydávat 12 stránkový kalendář vždy na následující rok. Tento kalendář, bude každoročně obsahovat nejen fota všech vítězných sluchově postižených dívek ze světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe každého roku, ale v tomto kalendáři, budou také vždy fota , všech sluchově postižených dívek, které s e každoročně osobně zúčastní světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe.

Tyto každoroční vydávané kalendáře, bude pořadatel světových soutěží, prodávat všem zájemcům jak v ČR tak ve světě, pro ČR je stanovena finanční částka za 1 velký čtrnácti stránkový kalendář pro rok 2013 o rozměru 42 x 35 cm na zavěšení, včetně poštovného ve výši 1.000,Kč s tím, že finanční výtěžek z prodeje všech kalendářů jak v ČR tak ve světě, půjde na podporu a výuky znakového jazyka a dále odbornou literaturu, pro nauku znakového jazyka, pro sluchově postižené děti ve světě. Pro ČR, je možno využít stávající B - účet, spol. MISS DEAF s.r.o, který je veden u ČSOB pod číslem 225839181/0300 název B. účtu MISS DEAF s.r.o, na který může kdokoli v ČR i když si nebude chtít zakoupit výše uvedený kalendář, poslat také do budoucna jakoukoli finanční částku, pro kterou se rozhodne v případě , že bude chtít také podpořit naši snahu kolem výuky znakového jazyka, pro sluchově postižené děti ve světě.

Každý, kdo budete mít o koupi a zaslání tohoto výše uvedeného kalendáře zájem a tím budete chtít podpořit naši snahu, pomáhat s výukou znakového jazyka, sluchově postižených dětí ve světě stačí, když napíšete na zde uvedený e-mail: deaf-děti@missdeafworld2011-2020.com svoji poštovní adresu a požadovaný počet kalendářů, které chcete zakoupit a poslat doporučenou poštou na dobírku. Ihned jak od Vás obdržíme na náš výše uvedený e-mail, Váš požadavek, kolem zakoupení kalendářů pro rok 2013 Vám budou tyto kalendáře dle Vaši objednávky zaslány poštou, na dobírku, na Vámi uvedenou poštovní adresu. V případě většího počtu objednaných kalendářů nad 10 ks, od různých Firem, institucí, obchodních společností a partnerů, bude každá dodávka objednaných kalendářů, řešena vždy po vzájemné dohodě s konkrétním objednavatelem kalendářů.

Podnět, který dal v roce 2011 president světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe pan Josef Uhlíř, ohledně podpory a pomoci s výukou znakového jazyka pro sluchově postižené děti ve světě, vedlo především pana. Josefa Uhlíře každoroční poznání, že mnoho sluchově postižených dívek, které každoročně na světové soutěže Miss Deaf World a Miss Deaf Europe z celého světa přilétají ze států jako jsou Congo, Nigerie, Ghana,Uganda a podobně, neumí buď vůbec nebo jen z části znakový jazyk, nebo jej umí velmi málo. Každý ze slyšících lidí si dovede představit situaci, kdy před Vámi stojí krásné mladé děvče které neslyší, a protože žije v zemi, která ji neumožnila když byla ještě dítě, se naučit znakový jazyk, tak dnes, není schopna, se díky neznalosti tohoto znakového jazyka, pro ní tak životně důležité komunikace jak se svým okolním, tak se sluchově postiženými lidmi.

Proto se pan Josef Uhlíř president světových soutěží Miss Deaf World a Miss Deaf Europe, které se pořádají každoročně již od roku 2011, pro sluchově postižené dívky z celého světa rozhodl, vydávat každoročně výše uvedené kalendáře ze světových soutěží Miss Deaf Word a Miss Deaf Europe a z tohoto finančního výtěžku prodeje kalendářů a ostatní zaslané finanční podpory,kterou pošlou na uvedený B. účet ostatní finanční dárci,, na podporu s luchově postižených dětí ve světě, kolem jejich výuky znakového jazyka, bude pořadatel světových s outěží do budoucna každoročně jak to bude finančně možné, vysílat do vybraných států, učitelé znakového jazyka, aby přímo v tomto vybraném státě, pomáhali tito každoročně vyslaní učitelé znakového jazyka, učit malé neslyšící děti, tolik pro jejich další život potřebný znakový jazyk.

Jestli se do budoucna, nejen díky tomuto prodeji každoročních kalendářů ale také finanční podpoře ostatních lidí , podaří v těchto vybraných státech, jako je Congo, Ghana,Uganda nebo Nigérie a podobně, naučit tento pro ně tak životně důležitý znakový jazyk, třeba jen několika desítkám či stovkám malých neslyšících dětí ve světě, a to především díky Vaši finanční pomoci, tak věřte“že to bude pro tyto malé sluchově postižené děti, pro jejich další životní cestu,ten největší a ničím neocenitelný dar, který mi slyšící, můžeme těmto sluchově postižený dětem a lidem ve světě dát.

Finanční B. účet pro zasílání finanční podpory a dále pro prodej kalendářů na podporu výuky znakového jazyka, pro sluchově postižené děti ve světě, byl založen v měsíci říjnu roku 2011. Patronát nad celým tímto projektem, kolem výuky znakového jazyka pro neslyšící děti ve světě, převzala spol. MISS DEAF s.r.o. a spol. MISS DEAF WORLD & EUROPE s.r.o. Zde uvádíme Finanční B. účet pro sluchově postižené děti ve světě, na podporu jejich výuky znakového jazyka.

Číslo B. účtu: 225839181/0300 ČSOB
Název B. účtu: MISS DEAF s.r.o.
Československá obchodní banka a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 CZ